Projektbeskrivning

Tryckformning är motsatsen till vakuumformning. Fördelen med detta är att radier och andra detaljer blir mycket mer tydliga. Men detta ställer också högre krav på verktygsytorna.