Projektbeskrivning

Som namnet antyder har Broby Modellindustri sedan starten jobbat med framtagning av modeller i de mest skiftande varianter och material. Det finns ingenting vi inte kan lösa när det gäller modeller, antingen själva eller genom vårt väl inarbetade nätverk.

Vår bredd gör att våra kunder återfinns i allt från bilindustrin till plast- och processindustrin. Materialen har skiftat genom åren och även här har vi lång erfarenhet. Vi hanterar allt från traditionella trämodeller till NC-bearbetade ureol- och frigolitmodeller.

Med en modern maskinpark, kompetent personal för NC-beredning och modellbyggnation vågar vi påstå att vårt företag löser alla dina problem eller behov!